Power Flower 2022

POWER FLOWER 2022


”Vi tar till blommor för att uttrycka både glädje och i sorg, gratulerar och arrangerar, gör brudbuketter och sorgekransar, lägger sju sorter under kudden och lämnar över som en vacker gest. De är, i sin levande form, förgängliga. Ändå försöker vi förgäves fånga bilden av själva livet.


Mitt blommor har inget med verkligheten att göra, de är rena fantasier. De är också en önskan och besvärjelse om att skönhet, glädje och frihet ska vara möjlig.


Jag har, genom hela mitt konstnärsskap, arbetat med organiska former, och växtlighet. Min farmor hade blomsteraffär, jag var så liten att jag inte har tydliga minnen från den. Ändå tror jag att jag lever arvet efter henne, att arbeta dekorativt med de material jag är omgiven av.


I tidigare gestaltningsuppdrag har jag arbetat med mosaik på olika sätt. Det här är en fortsättning. Delarna har fästen för att kunna hänga på vägg, men i det här tillfälliga sammanhanget har jag valt att placera dem liggande, så de kan tittas på uppifrån, som i en rabatt.”


/Bibbi Forsman,

23/4 - 22/5 2022

i Galleri Floras rike, Botaniska Trädgården, Göteborg


  POWER FLOWER 2022


”We use flowers to express joy as well as sorrow, congratulates and arranges, make bridal bouquets and mourning wreaths, put seven varieties under the pillow at Midsummer and hand over as a nice gesture. They are, in their living form, perishable. Yet we try in vain to capture the image of life itself.


My flowers have nothing to do with reality, they are pure fantasies. They are also a wish and incantation that beauty, joy and freedom should be possible.


Throughout my artist career I have worked with organic forms and plant shapes. My grandmother had a flower shop, I was too small to have clear memories of it. Still, I think I live the legacy of her, to work decoratively with the material I am surrounded by.


In previous art commissions, I have worked with mosaic in different ways and this is a continuation. The work can hang on a wall. In this temporary context I have chosen to place some of them so they can be viewed from above, as in a flowerbed. "


/Bibbi Forsman

23/4 - 22/5 2022

Floras rike Gallery, Botanical Garden, GöteborgSlava Ukraini