STUDIO

Arbete i ateljén

Ateljén finns på Konstepidemin, ett konstnärsdrivet center med ateljéer för cirka 150 konstnärer, gallerier och andra konsthändelser, i centrala Göteborg. Till hemsidan...


Foton:
Unikat för utsttällningar, installationer och pågående arbete.


  Studio work

The studio location is Konstepidemin, an artist run complex with studios for abot 150 artists, galleries and art activities, in central Gothenburg. To the website...


Photos: Unique pieces for exhibitions, installations, and
some work in progress.