ESXLA Los Angeles 2019

ESXLA Artist in Residence 2019


Två månader i en gästateljé hos Eastside International i Los Angeles, konstnärsdrivna ateljéer och galleri.


Frigörande att arbeta i andra material än keramik.

Långt från lerans tyngd, istället med lättheten hos det som kan sväva från en tråd.

Collage och mobiler, akryl på kartong.


Med stöd av Otto och Charlotte Mannheimers fond, Oscar och Martina Lundgrens fond, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Längmanska Kulturfonden.

      ESXLA Artist in Residence 2019


Two months in a guest studio at Eastside International, Los Angeles, artist run studio space and gallery.


Liberating to work in other materials than ceramics; free from the weight of clay and instead with the lightness in that which can hang in a thin tread.

Collages and mobiles, acrylic on cardboard.