Terra Nova, entrances

      Terra Nova, Göteborg 2008


Wall panels in four entrances

commissioned by PEAB


Starting point is the the pieces of 18th century chinaware, picked up from the East India Company ship Götheborg, that is part of the mosaic.


I added auspicious symbols, common in Chinese art and craft, freely interpreted: the lotus fruit, the cloud and the chrysanthemun flower. Also the colors are connected to Chinese architecture, art and gardens.


Inspiration to the format comes from traditional Chinese scroll paintings.

Terra Nova, Göteborg 2008


Mosaik i fyra entréer på uppdrag för PEAB


Utgångspunkten är de kinesiska porslinsskärvor, bärgade från Ostindiefararen Götheborg, som finns i mosaiken.


Jag lade till lyckobringande symboler, vanliga i kinesisk konst och hantverk, i fritt tolkad form:

lotusfrukten, molnet och krysantemumblomman.


Också färgerna anknyter till kinesisk arkitektur,

konst och trädgård.


Inspiration till formaten finns i traditionellt kinesiskt måleri, som monteras på rullar som inleds och avslutas med en tom yta.